Zarządzanie IT i bezpieczeństwem informacji

Witamy

Świadczymy usługi konsultingowe w zakresie:
- organizacji i zarządzania procesami IT,
- zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- organizacji ochrony danych osobowych.

Pomagamy w przygotowaniu i wdrażaniu polityk i procedur IT oraz bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości.